سه تخته

امکانات : حمام - دستشویی - یخچال - تلویزیون

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ تومان