دو تخته

اتاق دوتخته  با حمام ودستشویی و  یخچال  وتلوزیون قیمت 78500 تومان-

اتاق دو تخته بدون سرویس حمام و دستشویی  قیمت 66500 تومان-

اتاق دو تخته ویژه  قیمت 83000 تومان